09. 12.2018. 

 

 Sv. Mise u Danilu u 10,00 sati, u D. Kraljicama u 11,15 sati

 

Pripremati se za staze Gospodnje – razmišljanje uz 2. nedjelju došašća (C)


Božja riječ koju danas slušamo na vrlo neobičan način  poziva nas na promjenu života, to jest na obraćenje, što je jedna od bitnih sastavnica duhovne priprave kojom je obilježeno došašće. Stoga iz ovog evanđeoskog odlomka (Lk 3, 1-6), u kojemu sveti Luka zapisa početak djelovanja svetoga Ivana Krstitelja, jasno uočavamo da je Ivan ‘propovijedao obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha’. Dakle, pozivao je svoj naraštaj na obraćenje i da se potrude oko otpuštenja grijeha. Ivan se kao prorok služio proročkim jezikom, te je tako koristio viziju proroka Izaije kako bi opisao svoje služenje i protumačio narodu što mu je činiti. Za sebe je rekao da je glas koji viče u pustinji, glas koji vapi za blizinom Gospodnjom i naviješta njegov neposredni dolazak. Osim što je na sebe primijenio kategorije proroka Izaije, on se poslužio i sadržajem proročkog navještaja i u odnosu na one kojima je upravio riječ, te je navodio Izaijine riječi: Pripravite put gospodinu, poravnite mu staze!

Nama ljudima su privlačni naši ljudski putovi, te počesto živimo kao ljudi bez svijesti o otajstvenom Božjem putu. Živimo posvećeni sebi i svojoj ljudskosti, te je zato i Ivan upozoravao da je taj put između nas i Boga zakrčen, krivudav i neravan. Često je taj put zarastao u korov grijeha i drač slabosti koje izviru iz naše ljudskosti, te štete nama samima. No najveći problem nastaje kad se ne trudimo sa svoje strane dopustiti Bogu da dođe u naš život, to jest kad mi dodatno zakrčimo taj put ljudskim težnjama ili ga učinimo neravnim zemaljskim probitcima. Problem je kad mi ljudi stvaramo sebi putove pored onih Božjih putova živeći neki svoj paralelni život. Problem je kad Boga ne doživljavamo kao spasitelja poradi kojega se isplati uređivati putove svoga života.

Zato ovaj Ivanov poziv ne znači da Božji dolazak ovisi o nama, to jest o tome koliko ćemo mi njemu poravnati staze, jer nas je on navikao tražiti i na našim krivim putovima i stazama. Jer što se tiče Gospodina, lako on nađe put do nas. Veće je pitanje želimo li mi ići putem koji Bog priprema za nas. Zato je Ivanov poziv u biti bio ne da mi pripremamo put Gospodinu, već da se sami pripremimo hoditi Božjim putem. Doista, za Božji put se valja pripremiti, a ne treba njemu naša pomoć za put koji on priprema. Treba mu jedino naš pristanak da hodimo tim putem, to jest pristanak na ponuđeno spasenje koje dolazi iz njegove ruke.

Zato se mi u došašću pripremamo za Boga koji nam dolazi ususret, Boga koji će nas naučiti kako se na vjerodostojan i ispravan način hodi putem ljudskosti. Jer čim svoj život počnemo živjeti na samostalan način, odmah smo na krivudavom i hrapavom putu koji nam ranjava noge. Budimo stoga dobri prema sebi u toj mjeri da prihvatimo put koji on nama pripravlja svojim utjelovljenjem. To je, naime, pravi smisao Ivanovih riječi kad veli: Pripravite put Gospodinu.  A jer mi ne pripravljamo njemu, već on nama, Ivan kao da je htio reći: Hodite putovima koje vam je Gospodin pripravio i tada ćete biti na ravnoj stazi i pravome putu.

Ovaj Ivanov put u vremenu došašća pravi nam je poticaj da se pripremimo za staze Božje. Bog je nas ljude prethodio u svemu i od početka nam je obilježio staze prikladne našem koraku i obilježene do cilja kojem težimo. Pripremimo se za staze kojima je hodio i sam naš Gospodin, te idimo putem koji nam je on svojim dolaskom i ljudskošću utro. Jer i dok još nije bio utjelovljen, put njegova dolaska najavili su proroci koji su pozivali narod da pomno razabire dok hodi zemljom. A bili su pomni onda kad su hodili stazama njegovim, a ne svojim. Posvijestimo i mi sebi da postoji put Gospodnji, put koji Bog priprema i prije utjelovljenja svoga Sina, a koji će nakon utjelovljenja postati put kojim i on hodi. Samo tko hodi na tom putu može razaznati blizinu Gospodnju i njegov sveti dolazak. Može razaznati da postoje putovi kojima nas je odvijeka poučavao hoditi, to jest putovi istine i ljubavi, pravde i mira, na kojima ga jedino možemo sresti. Vjerno hodeći putem Gospodnjim svjedočimo i svome narodu koji je pravi put, te ga tim putem vodimo u budućnost koju mu je Bog pripremio u svome vječnom kraljevstvu. Ne dajmo se zavarati mrežom ljudskih putova koji premrežavaju zemlju, jer tko ne hodi putem Gospodnjim, ne hodi putem spasenja i života vječnoga.

 


 


 


 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

subota, 21. 07. 2018.

Proslava sv. Danijela,

zaštitnika župe Danilo

Sv. Misa u 18,00 sati

Poslije Mise kulturnoumjetnički program

 


prorokSveti Daniel je jedan od četiriju velikih starozavjetnih proroka. Njegova knjiga napisana je s namjerom da podrži vjeru i nadu Židova u babilonskom sužanjstvu, da diže moral i otpor ugnjetenih, da na primjerima veliča heroizam mučenika i postojanost u vjeri. Na slavnim primjerima pokazuje Božju zaštitu i Božje intervencije u spašavanju čovjeka iz sudbonosnih situacija, iz opasnosti duše i  tijela.

A/  Veoma potresni događaji iz Danielova života veoma su česti motivi prikazani kod umjetnika.

Nabukodonorozov san (Dn 2,31-47) Za vrijeme babilonskog sužanjstva mladi Daniel i njegov tri druga odvedeni su u službu babilonskog kralja Nabukodonozora. Daniel  tumači kralju njegov san o kipu koji je sastavljen od različitog materijala. Iznenada odvalit će se kamen od brda, sam od sebe, bez djela od ljudske ruke i udarit će u kip, i kip će se smrviti. Preko Daniela je Veliki Bog saopćio kralju što se ima dogoditi. I reče kralj Danielu; „Zaista, vaš je bog Bog nad bogovima i Gospodar nad kraljevima, Otkrivatelj tajna, kad si mogao  otkriti ovu tajnu.“

Tri mladića u užarenoj peći (3,1-30) Tri židovska mladića, drugovi proroka Daniela, odbijaju da se uz zvukove glazbala klanjaju s ostalim podanicima zlatnom idolu babilonskog kralja Nabukodonozora. Za kaznu, Nabukodonozor ih baca u  užarenu peć. Od vatre izgorje sedam slugu koji su mladiće bacili u peć, a tri mladića neozlijeđena „ hodahu posred plamena hvaleći Boga, slaveći Gospoda.“ Anđeo silazi u peć, razagna plamen, pa u peći  „puhaše kao rosni lahor“ te se čuo „kantik triju mladića“. Kad su izišli iz peći svi su se čudili: „oganj ne bijaše naudio njihovu tijelu, kosa im je Na glavi neopaljena, plaštevi im neoštećeni, nikakav se zadah ognja ne bijaše uhvatio na njih.“

Baltazarova gozba (Dn 5,1-30)  Kralj Baltazar, nasljednik Nabukodonozorov, profanira posvećeno zlatno i srebrno posuđe koje je zaplijenjeno u jeruzalemskom Hramu, pijući iz njega u slavu svojih idola, u gozbama i orgijama s „tisuću svojih velikaša“,sa ženama i suložnicama. Usred toga svetogrdnog čina pojavi se ruka koja na zidu piše tajanstvene riječi koje „svi mudraci kraljevi ne mogaše pročitati pismo niti mu otkriti značenje.“ Doveden bi Daniel koji je pročitao pismo i  kazao njegovo značenje.

Danijel u lavljoj jami (Dn 6,17-29;14,28-42) Babilonci, ozlojeđeni Danielovom borbom protiv njihovih idola: razobličavanjem Belovih svećenika i zatorom zmaja-zmije posvećene Belu, bacaju Daniela šest dana u  jamu u kojoj je sedam gladnih lavova. Na otvor jame stavljaju kameni poklopac i zapečate ga kraljevim pečatom. Lavovi ne učine Danielu ništa na žao. Bog je poslao Anđela koji je zgrabio za kosu proroka Habakuka sa loncem kaše prenio iz Judeje u Babiloniju nad lavlju jamu. Habakuk korz zapečaćeni poklopac dođe do Daniela u jami i preda mu hranu i tada vrati Anđeo kući u Judeju.  Sedmog dana kralj vidje da  Daniel živ sjedi među lavovima u jami, dade ga osloboditi, a njegove tužitelje baci u jamu, gdje ih lavovi odmah proždru.

Čista Suzana ( Dn 13, 1-64) Čestitoj Suzani, lijepoj ženi bogatog Židova Joakima, dok se kupala u svom vrtu, prikradali su se dva požudna starca. Kad ona odbije njihovo napastovanje, oni joj se prijete. Povrijeđeni, oni joj se osvećuju, te je optužuju da su je zatekli u preljubu s nekim mladićem pod stablom u njezinu vrtu.  Preljub – dokazan svjedočanstvom dvojice svjedoka – kažnjavao se kod Židova smrću kamenovanjem.  Daniel je saznao za taj slučaj. Poduzeo je provjeru postupka. Odvojeno je ispitao svakoga od dva staraca da kažu pod kojim su stablom zatekli Suzanu u preljubu.- Jedan odgovori „pod trišljom“, drugi pak „pod jasikom“. Kao lažni svjedoci, bila su ta dva starca kamenovana, a Suzana opravdana.

B/  Apokaliptična viđenja su veoma isto česti motivi kod umjetnika ali i onih koji prate apokaliptičnu literaturu.

Četiri nemani (Dn 7,1-28 i 8,14-28). Iz uzburkanog mora izlaze četiri nemani (lav,medvjed,leopard i neman s deset rogova), kao slike moći i zla velikih vladavina u svijetu: one će biti svladane, a sva vlast bit će predana „sinu Čovječjemu“, te će se uspostaviti kraljevstvo Svetaca Svevišnjega. Apokaliptička viđenja Danijelova  su najviše zlorabljena od lažnih  tumača. Danas te slike koriste razne sekte za svoju promiđžbu.

  1. „Proročica ovih zadnjih vremena“ predstavlja se Majka Božja u Porukama preko najpoznatijeg katoličkog svećenika Don Stefana Gobia. U Porukama tumači 12. i 13. poglavlje Otkrivenja.  „Na putu svojih Poruka vodim vas razumijevanju onog što piše u još zapečaćenoj Knjizi.“ Spominje da je „već došlo vrijeme koje je prorekao prorok Zaharija.“- „Čovječanstvo će doživjeti vrhunac pokvarenosti i bezbožnosti i pobune protiv Boga i otvorenog suprotstavljanja Njegovm Zakonu ljubavi. Ono će spoznati čas svoje najveće  kazne, koju vam je već pretskazao  prorok Zaharija ( Zah 13,7-9 „Udari pastira i ovce će se razbježati! Okrenut ću ruku protiv slabića, i u svoj će zemlji – riječ je Jahvina -  dvije trećine biti istrijebljene, a trećina ostavljena. Tu ću trećinu kroz oganj provesti, pročistit ću ih kao što se pročišćuje srebro, iskušati ih kao što se srebro iskušava.“)

Na Kongregaciju za nauk vjere bilo je postavljeno pitanje. „Kako da razumijemo ponovni dolazak Krista u Slavi?  Ponovni dolazak za Posljednji sud ili još dolazak na zemlju?      Odgovor je bio: O ovoj temi Crkva još nije zauzela zvanični stav. Prema tome može se zastupati jedno ili drugo mišljenje.

U Poruci preko Don Stefana Gobija (br.485. od 31.12.1992.) Majka Božja kaže: „ Više puta sam vam objavila da se bliži kraj vremena i Isusov Dolazak u Slavi. Sada vam želim pomoći  da razumijete znakove opisane u Svetom Pismu, koji pokazuju  da je Njegov slavni Povratak već blizu.“ / Kao prvi znak spominje širenje zablude, drugi je ratovi i bratoubličke borbe, treći je krvavi progon kršćana/

„Četvrti je znak strašno svetogrđe izvršeno po onome koji se suprotstavlja Kristu, tj. Antikristu…“ Tu dalje  Majka Božja citira Drugo pismo Svetog Pavla Solunjanima (2,4-9)  te nastavlja sa citatom iz Matejeva Evanđelja ' Kad vidite, dakle, da grozota  pustoši, po proroštvu Danielovu, stoluje na svetom mjestu – tko čita neka razumije.' (Mt 24,15). Gospa nastavlja u Poruci: „Predragi sinovi, da biste shvatili u čemu se sastoji ovo grozno svetogrđe što je prorekao prorok Daniel. 'Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni, bezbožnici se neće urazumiti, a umnici će razumjeti.  Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši proći će 1290 dana. Blago onome koji dočeka i dosegne 1335 dana.' (Dn 12,9-1). Gospa tumači dalje: „Sveta Misa je svakodnevna Žrtva, čista Žrtva koja se svuda prinosi Bogu od zore do zalaza sunca. Misna Žrtva obnavlja Isusovu Žrtvu na Kalvariji.  Po protestanskom učenju Misa nije žrtva, već samo sveta večera, tj. spomen na ono što je Isus učinio na svojoj Posljednjoj večeri. Tako će se ukinuti slavljenje Svete Mise. U ovom ukidanju svakodnevne Žrtve sastoji se Antikristovo grozno svetogrđe, koje će trajati otprilike tri i pol godine, tj. 1290 dana“

……

Korisno je stoga pogledati sličnosti  i nadopune među Apokalipsama proroka Daniela i Apostola Svetog Ivana.

Brojač posjeta

387515
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Last Week
Ovaj mjesec
Last Month
UKUPNO
141
180
1636
384242
3562
6051
387515

Vaša IP adresa je: 34.228.41.66
Server Time: 2018-12-15 15:12:53