17. 02. 2019. (nedjelja)

Sv. mise u Danilu u 10,00 sati,

u D. Birnju u 11,15 sati

 

Kršćani kao proroci – razmišljanje uz 6. nedjelju kroz godinu (C)


Današnje Evanđelje je sastavljeno od dva dijela (Lk 6,17.20-26). S jedne strane Isus naviješta blaženstva, a s druge naviješta i svoje ‘jao’ onima koji ne žive sukladno evanđeoskoj istini, to jest nebeskoj viziji života koju on donosi među ljude. Ova četiri ‘blago vama’ i četiri ‘jao vama’ u svojevrsnom su suodnosu, jer svako od blaženstava ima svoju suprotnost u jednom od izgovorenih ‘jao vama’. No ima još nešto što izražava ravnotežu između jedne i druge stvarnosti, a to je Isusov zaključak nakon svake od tih sekcija. Tako će nakon blaženstava reći: Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! Radujte se u dan onaj i poskakujete: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi. A nakon ‘jao’, reći će kratko: Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi. Vidimo dakle iz ovih riječi da Isus proglašava proročkim ponašanje onih koji žive blaženstva, a one koji su zavrijedili njegov ‘jao’ naziva lažnim prorocima.

Stoga iz Gospodinovih riječi razabiremo kako postoji obveza za kršćane živjeti proročkim životom, te se s pravom zapitati što bi trebao biti proročki život u današnjem svijetu. Možda bi nas evanđeoski tekst mogao i navesti na krivi trag da pomislimo kako su bitne sastavnice proročkog života siromaštvo i gladovanje, te biti zaplakan, pogrđen i izopćen. Jer Isus je takvima rekao da ih čeka njihovo blaženstvo, te da su tako prolazili i proroci prije njih. No ipak, to nije bit Isusove poruke u današnjem Evanđelju, to jest nije ni bit života koji se naziva proročki, a kojim trebaju živjeti i kršćani. Naime, nigdje se ne traži da prorok mora biti gladan i žedan, siromašan i izopćen, premda se činjenično to mnogim prorocima dogodilo. Mnogo važnije je koji su razlozi tome, jer se iz toga može zaključiti koja je bit proročke službe kršćana. Naime, proroci su bili proganjani, te na rubu preživljavanja, siromaštva i gladi samo zato jer su bili vjerni Bogu. Dakle, njima nikada nije bio cilj biti siromašan i gladan, pogrđen i progonjen, već im je bio cilj dati slavu Bogu. Bio im je cilj navijestiti Božju istinu i pozvati na vršenje Božjega zakona. A kako bi dali svjedočanstvo za Boga, bili su spremni založiti ne samo svoja dobra, već i izložiti vlastite živote. Sve drugo je potom došlo kao posljedica. No pravi prorok se odlikuje vjerodostojnim svjedočanstvom za Boga, te od njega ne odustaje ni pod cijenu života. Upravo zato su trpjeli svaku vrstu nevolja.

S druge pak strane oni lažni proroci su se htjeli dodvoravati ljudima. Imali su svoje računice u vidu interesa, te su se trudili sačuvati izvanjski interes kockajući se Božjom istinom i svojim dostojanstvom. Njih je prvotno zanimala njihova računica i nisu imali problema podilaziti onima koji su o tome odlučivali, te su ih zato i hvalili oni koji nisu do Boga držali. Tako su stvorili zatvoreni krug dodvorništva i prijetvornosti, a prodali su svoju proročku čast i dostojanstvo za nestalna i prolazna dobra.

Stoga iz Isusovih riječi možemo jasno razaznati što očekuje od svojih vjernika. On ne postavlja socijalne ciljeve, niti drži da kršćanima treba biti gorući cilj biti siromašan i gladan, već jasno potiče da nam gorući cilj bude sve činiti poradi Boga i sukladno volji Božjoj. Onaj tko tako živi bez daljnjega doživi kao posljedicu i glad i siromaštvo i suze i progon, ali njemu je prvotni cilj častiti Boga, bez obzira što će uslijediti nakon toga i kako će ljudi reagirati na njegovo svjedočanstvo. Zato Isus i kaže da je nama blago ako nas pogrde, izopće i izbace naše ime kao zločinačko zbog njega – Sina Čovječjega. Time je ukazao na bitni cilj i smisao proročke službe: sve činiti poradi njega, njegove slave i imena.

Iz svega rečenoga se vrlo dobro razaznaje koliko je važno da kršćani danas budu proroci u ovom društvu koje kao i ono nekada ne voli i ne prihvaća proroke, jer živimo u društvu u kojem se javno i glasno ljudi suprotstavljaju Božjoj istini i njegovu nauku. A osim toga u društvu smo u kojem je oko nas mnogo lažnih proroka koji u prvi plan stavljaju ona nestalna i varljiva ljudska dobra, umjesto da ističu vječne i neprolazne vrijednosti na kojima treba graditi život. Upravo zato naš žar treba biti veći, uz svijest da se ovaj svijet osvećuje Božjim prorocima i da na njima iskaljuje svoj bijes. Ali bez obzira na sve, budimo spremni i na to, jer je prevažna i nezamjenjiva uloga pravih proroka za istinsku dobrobit svijeta i društva u kojemu živimo. Budimo samozatajni i požrtvovni, neustrašivi i dosljedni kako bismo svojim svjedočanstvom ljude približavali Bogu, te bili pravi proroci svoga Gospodina koji će jednom primiti obećanu nagradu na nebesima.

Ivan Bodrožić

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 

Sv. Mise u Danilu u 10,00 sati

             u Slivnu u 11,15 sati

PRIGODA ZA ISPOVIJED

 

BOŽIĆNA ISPOVIJED

 

 U župi Vrpolje: utorak (18.12) u 18,00 sati

U Župi Ražine; četvrtak (20. 12.) u 18 sati

 

 
U našoj župi: subota, 22. 12. 2018.
 

u D. Kraljicama u 15,00 sati

  

 

BADNJA VEČER

Mise bdijenja u 22,00 (D. Biranj i Slivno)

                   i u 24,00 (D. Kraljice i Danilo)

 

25. 12.

BOŽIĆ

SV. MISA U CRKVI SV. PETRA U 11,00 SATI

 

26. 12. 

SV. STJEPAN

SV. MISA U DANILU U 10,00 SATI

Blagoslov obitelji: Slivno (do autoputa)

 

27. 12. 

SV. IVAN

SV. MISA U SLIVNU U 10,00 SATI

Blgoslov obitelji: Perković

 

28. 12. 

NEVINA DJEČICA, MLADENCI

SV. MISA U CRKVI SV. PETRA U 10,00 SATI

Blgoslov obitelji: Petrovčani, Norilj...

 

30. 12. 

Sv. Misa u Danilu u 10,00 sati

Blagoslov obitelji: Spahije, Klisovići... prema školi.

 

31. 12.

Blagoslov obitelji: Grubišići, Vukšići (prije podne) Oko crkve sv. Jure, stari Biranj (poslije podne) 

 

01.01.2019. Nova Godina

SVETKOVINA MARIJE BOGORODICE

Sv. Misa u Danilu u 10,00 sati

 

03. 01. 2019.

Blgoslov obitelji: D.Biranj (južni dio)

04. 01. 2019.

Blgoslov obitelji: D.Biranj (sjeverni dio)

 

06. 01. 2019.

BOGOJAVLJENJE, SVETA TRI KRALJA

SV. MISE U DANILU U 10,00 SATI

U SLIVNU U 11,15 SATI

U D. BIRNJU U 12,30 SATI

Blgoslov vode

 

13. 01. 2016.

NEDJELJA (KRŠTENJE GOSPODINOVO)

SV. MISA U DANILU U 10,00, U D. KRALJICAMA U 11,15 SATI

 

17. 01. 2019.

SV. ANTUN OPAT

SV. MISA U D. KRALJICAMA U 11,00 SATI

blagoslov prometala

 

ZA ISPOVIJED STARIH I BOLESNIH NAZVATI ŽUPNIKA

NA BROJ MOBITELA 098 677-629

 

 

subota, 21. 07. 2018.

Proslava sv. Danijela,

zaštitnika župe Danilo

Sv. Misa u 18,00 sati

Poslije Mise kulturnoumjetnički program

 


prorokSveti Daniel je jedan od četiriju velikih starozavjetnih proroka. Njegova knjiga napisana je s namjerom da podrži vjeru i nadu Židova u babilonskom sužanjstvu, da diže moral i otpor ugnjetenih, da na primjerima veliča heroizam mučenika i postojanost u vjeri. Na slavnim primjerima pokazuje Božju zaštitu i Božje intervencije u spašavanju čovjeka iz sudbonosnih situacija, iz opasnosti duše i  tijela.

A/  Veoma potresni događaji iz Danielova života veoma su česti motivi prikazani kod umjetnika.

Nabukodonorozov san (Dn 2,31-47) Za vrijeme babilonskog sužanjstva mladi Daniel i njegov tri druga odvedeni su u službu babilonskog kralja Nabukodonozora. Daniel  tumači kralju njegov san o kipu koji je sastavljen od različitog materijala. Iznenada odvalit će se kamen od brda, sam od sebe, bez djela od ljudske ruke i udarit će u kip, i kip će se smrviti. Preko Daniela je Veliki Bog saopćio kralju što se ima dogoditi. I reče kralj Danielu; „Zaista, vaš je bog Bog nad bogovima i Gospodar nad kraljevima, Otkrivatelj tajna, kad si mogao  otkriti ovu tajnu.“

Tri mladića u užarenoj peći (3,1-30) Tri židovska mladića, drugovi proroka Daniela, odbijaju da se uz zvukove glazbala klanjaju s ostalim podanicima zlatnom idolu babilonskog kralja Nabukodonozora. Za kaznu, Nabukodonozor ih baca u  užarenu peć. Od vatre izgorje sedam slugu koji su mladiće bacili u peć, a tri mladića neozlijeđena „ hodahu posred plamena hvaleći Boga, slaveći Gospoda.“ Anđeo silazi u peć, razagna plamen, pa u peći  „puhaše kao rosni lahor“ te se čuo „kantik triju mladića“. Kad su izišli iz peći svi su se čudili: „oganj ne bijaše naudio njihovu tijelu, kosa im je Na glavi neopaljena, plaštevi im neoštećeni, nikakav se zadah ognja ne bijaše uhvatio na njih.“

Baltazarova gozba (Dn 5,1-30)  Kralj Baltazar, nasljednik Nabukodonozorov, profanira posvećeno zlatno i srebrno posuđe koje je zaplijenjeno u jeruzalemskom Hramu, pijući iz njega u slavu svojih idola, u gozbama i orgijama s „tisuću svojih velikaša“,sa ženama i suložnicama. Usred toga svetogrdnog čina pojavi se ruka koja na zidu piše tajanstvene riječi koje „svi mudraci kraljevi ne mogaše pročitati pismo niti mu otkriti značenje.“ Doveden bi Daniel koji je pročitao pismo i  kazao njegovo značenje.

Danijel u lavljoj jami (Dn 6,17-29;14,28-42) Babilonci, ozlojeđeni Danielovom borbom protiv njihovih idola: razobličavanjem Belovih svećenika i zatorom zmaja-zmije posvećene Belu, bacaju Daniela šest dana u  jamu u kojoj je sedam gladnih lavova. Na otvor jame stavljaju kameni poklopac i zapečate ga kraljevim pečatom. Lavovi ne učine Danielu ništa na žao. Bog je poslao Anđela koji je zgrabio za kosu proroka Habakuka sa loncem kaše prenio iz Judeje u Babiloniju nad lavlju jamu. Habakuk korz zapečaćeni poklopac dođe do Daniela u jami i preda mu hranu i tada vrati Anđeo kući u Judeju.  Sedmog dana kralj vidje da  Daniel živ sjedi među lavovima u jami, dade ga osloboditi, a njegove tužitelje baci u jamu, gdje ih lavovi odmah proždru.

Čista Suzana ( Dn 13, 1-64) Čestitoj Suzani, lijepoj ženi bogatog Židova Joakima, dok se kupala u svom vrtu, prikradali su se dva požudna starca. Kad ona odbije njihovo napastovanje, oni joj se prijete. Povrijeđeni, oni joj se osvećuju, te je optužuju da su je zatekli u preljubu s nekim mladićem pod stablom u njezinu vrtu.  Preljub – dokazan svjedočanstvom dvojice svjedoka – kažnjavao se kod Židova smrću kamenovanjem.  Daniel je saznao za taj slučaj. Poduzeo je provjeru postupka. Odvojeno je ispitao svakoga od dva staraca da kažu pod kojim su stablom zatekli Suzanu u preljubu.- Jedan odgovori „pod trišljom“, drugi pak „pod jasikom“. Kao lažni svjedoci, bila su ta dva starca kamenovana, a Suzana opravdana.

B/  Apokaliptična viđenja su veoma isto česti motivi kod umjetnika ali i onih koji prate apokaliptičnu literaturu.

Četiri nemani (Dn 7,1-28 i 8,14-28). Iz uzburkanog mora izlaze četiri nemani (lav,medvjed,leopard i neman s deset rogova), kao slike moći i zla velikih vladavina u svijetu: one će biti svladane, a sva vlast bit će predana „sinu Čovječjemu“, te će se uspostaviti kraljevstvo Svetaca Svevišnjega. Apokaliptička viđenja Danijelova  su najviše zlorabljena od lažnih  tumača. Danas te slike koriste razne sekte za svoju promiđžbu.

  1. „Proročica ovih zadnjih vremena“ predstavlja se Majka Božja u Porukama preko najpoznatijeg katoličkog svećenika Don Stefana Gobia. U Porukama tumači 12. i 13. poglavlje Otkrivenja.  „Na putu svojih Poruka vodim vas razumijevanju onog što piše u još zapečaćenoj Knjizi.“ Spominje da je „već došlo vrijeme koje je prorekao prorok Zaharija.“- „Čovječanstvo će doživjeti vrhunac pokvarenosti i bezbožnosti i pobune protiv Boga i otvorenog suprotstavljanja Njegovm Zakonu ljubavi. Ono će spoznati čas svoje najveće  kazne, koju vam je već pretskazao  prorok Zaharija ( Zah 13,7-9 „Udari pastira i ovce će se razbježati! Okrenut ću ruku protiv slabića, i u svoj će zemlji – riječ je Jahvina -  dvije trećine biti istrijebljene, a trećina ostavljena. Tu ću trećinu kroz oganj provesti, pročistit ću ih kao što se pročišćuje srebro, iskušati ih kao što se srebro iskušava.“)

Na Kongregaciju za nauk vjere bilo je postavljeno pitanje. „Kako da razumijemo ponovni dolazak Krista u Slavi?  Ponovni dolazak za Posljednji sud ili još dolazak na zemlju?      Odgovor je bio: O ovoj temi Crkva još nije zauzela zvanični stav. Prema tome može se zastupati jedno ili drugo mišljenje.

U Poruci preko Don Stefana Gobija (br.485. od 31.12.1992.) Majka Božja kaže: „ Više puta sam vam objavila da se bliži kraj vremena i Isusov Dolazak u Slavi. Sada vam želim pomoći  da razumijete znakove opisane u Svetom Pismu, koji pokazuju  da je Njegov slavni Povratak već blizu.“ / Kao prvi znak spominje širenje zablude, drugi je ratovi i bratoubličke borbe, treći je krvavi progon kršćana/

„Četvrti je znak strašno svetogrđe izvršeno po onome koji se suprotstavlja Kristu, tj. Antikristu…“ Tu dalje  Majka Božja citira Drugo pismo Svetog Pavla Solunjanima (2,4-9)  te nastavlja sa citatom iz Matejeva Evanđelja ' Kad vidite, dakle, da grozota  pustoši, po proroštvu Danielovu, stoluje na svetom mjestu – tko čita neka razumije.' (Mt 24,15). Gospa nastavlja u Poruci: „Predragi sinovi, da biste shvatili u čemu se sastoji ovo grozno svetogrđe što je prorekao prorok Daniel. 'Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni, bezbožnici se neće urazumiti, a umnici će razumjeti.  Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši proći će 1290 dana. Blago onome koji dočeka i dosegne 1335 dana.' (Dn 12,9-1). Gospa tumači dalje: „Sveta Misa je svakodnevna Žrtva, čista Žrtva koja se svuda prinosi Bogu od zore do zalaza sunca. Misna Žrtva obnavlja Isusovu Žrtvu na Kalvariji.  Po protestanskom učenju Misa nije žrtva, već samo sveta večera, tj. spomen na ono što je Isus učinio na svojoj Posljednjoj večeri. Tako će se ukinuti slavljenje Svete Mise. U ovom ukidanju svakodnevne Žrtve sastoji se Antikristovo grozno svetogrđe, koje će trajati otprilike tri i pol godine, tj. 1290 dana“

……

Korisno je stoga pogledati sličnosti  i nadopune među Apokalipsama proroka Daniela i Apostola Svetog Ivana.

Brojač posjeta

411036
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Last Week
Ovaj mjesec
Last Month
UKUPNO
129
275
1051
407938
5886
12783
411036

Vaša IP adresa je: 3.82.52.91
Server Time: 2019-02-20 08:38:52